Sýrové etikety

Hledáme
Publikaci L. Likler a kol.: "Historie mlékárenství v Čechách, na Moravĕ a ve Slezsku" - I. díl i za původní cenu (jen velmi dobrý stav).
Adresáře výrobců sýrů ze všech částí svĕta, metodické materiály pro řazení etiket, případnĕ možnost výmĕny tĕchto materiálů s jinými sbĕrateli.